Kompletný servis pod jednou strechou

Našou výhodou je umožnenie klientom vybaviť všetky služby na jednom mieste. Od konzultácie, sformulovania požiadaviek, prototypu, samotné naprogramovanie aj údržbu.

/ Naše služby

/ Proces

Konzultácia

S klientom sa rozprávame o jeho biznise, potrebách a cieľoch. My zisťujeme, či klientovi vieme pomôcť, klient sa presviedča, či chce s nami spolupracovať. Úvodná konzultácia je zdarma.

Vývoj

Pracujeme na dodaní diela. Klientovi sa prezentujú výsledky po častiach a často, aby nám jeho spätná väzba pomohla udržať správny kurz.

Nasadenie

Výsledné dielo je nasadené do produkcie. Klientovi pomôžeme s výberom hostingu, kúpou domény, migráciou starého obsahu a nastavením analytických nástrojov.