TEM

Názov nášho štúdia je odvodený z anglickej frázy The Extra Mile.
"Prejsť míľu navyše" sa používa vtedy, keď sa niekto chce vymknúť z priemeru a spraviť niečo neštandardné, neočakávané.
To je presne vlastnosť, ktorou toto štúdio žije. Radi klientov a partnerov prekvapíme niečim navyše. Vždy sa snažíme odovzdať viac, ako sa od nás očakáva.

Okrem pomáhania klientom napĺňať ich ciele sa angažujeme aj vo výchove nových programátorov pomocou neziskového projektu goodjob.sk.
Taktiež podporujeme občianske združenie OZ Pre podnikateľov formou bezplatného používania fakturačného systému q-invoice, ktorého sme autormi.

/ Naše princípy

Každá spolupráca je v niečom špecifická. Sú však princípy, ktoré aplikujeme bez ohľadu na veľkosť projektu alebo klienta.

01 Nekomplikujeme veci zbytočne

Nezaťažujeme klientov technickými výrazmi, termínmi a skratkami len preto, aby sme dokázali našu odbornosť. Naopak, našou úlohou je pomôcť klientovi zorientovať sa.

02 Najprv biznis, potom technológie

Nevyberáme technológie podľa toho, čo je trendy a "cool". Pracujeme s technológiami, ktoré máme overené a ktoré sa hodia pre potreby klienta. Technológie musia zarábať.

03 Kvalita > Kvantita

Nie sme odborníci na všetko. Ak po konzultácii s klientom zhodnotíme, že nevieme priniesť želanú hodnotu, odporučíme ho na firmy, ktoré túto hodnotu vedia dodať.

04 Veľa sa pýtame

Iba takto vieme predchádzať nedorozumeniam. Priebežná spätná väzba je pre nás to najcennejšie.

05 Vážime si komunitu

S našou konkurenciou chceme mať rovnako dobré vzťahy ako s klientmi. Koľko tejto komunite dáme, toľko sa nám vráti dvojnásobne.